MENY

2. november 2015 Kommentarer er skrudd av for Elbil fra vugge til grav Views: 16603 Elbil, Miljø og klima, Vanlige spørsmål

Elbil fra vugge til grav

Er elbilen mer miljøvennlig enn bensindrevne biler når vi ser på hele bilens livsløp?

– Elbilbruk i Norge er helt klart en klimafordel, også når vi tar med hele klimaregnskapet fra elbilens livsløp. Det er bra for klimaet med insentivene vi har for å øke bruken av elbil, sier forsker Linda Ager-Wick Ellingsen ved NTNU.

Hun gjør livsløpsvurdering av batterier som benyttes til transport, og vi har spurt henne om hvilken bil som vinner klimaracet når vi ser på hele bilens livsløp: elbilen eller fossilbilen.

Ellingsen slår fast at elbilbruk i Norge, hvor 98 prosent av all strøm som produseres kommer fra vannkraft, er bra for klimaet. Men hva med resten av verden – er elbiler en måte å redusere globale utslipp på?

FØLG STRØMVIPPA PÅ FACEBOOK FOR FLERE NYTTIGE ARTIKLER OM STRØM!

Problemforskyvning

Linda Ager-Wick Ellingsen

Linda Ager-Wick Ellingsen

Ellingsen minner om at et produkt aldri vil kunne være bedre miljømessig på alle måter enn produktet det erstatter. Så også for elbiler når de erstatter bensin- og dieselbiler.

– Det foregår noe som kalles problemforskyvning. Når vi snakker om forurensing inkluderer det mange typer utslipp som kan føre til forskjellige typer skader på miljøet, eller miljøbelastninger som vi kaller det. Det finnes mange typer miljøbelastninger, noen er lokale, noen er regionale og noen kan til og med være globale. Klimaendringer er et eksempel på en global miljøbelastning, mens toksisitet er et eksempel på en mer lokal miljøbelastning. Når vi sammenligner elbiler med vanlige biler, ser vi at de har lavere globale klimagassutslipp, men grunnet utvinning av enkelte metaller som brukes i batteriet, kan de føre til noe høyere lokale miljøproblemer der gruvedriften foregår, forklarer hun.

LES OGSÅ: Støyfrie elbiler gir færre helseplager

Hun mener likevel at flere elbiler er et gode for klimaet:

– Det vil være klimamessig bra om vi får færre fossilbiler og flere elbiler, men det fordrer at det produseres mer fornybar energi, sier Ellingsen.

Elbilen starter med høyere klimagassutslipp, men vinner i lengden

Analyser gjort av Daimler AG for Mercedes-Benz, viser at produksjonen av en elektrisk Mercedes-Benz B-Klasse fører til 10,1 tonn CO2-utslipp, mens produksjonen av en bensindrevet B 180 fører til utslipp på 5,5 tonn CO2.

– Når en elbil produseres fører det faktisk til høyere klimautslipp enn når man produserer en vanlig bil, men i løpet av hele bilens levetid vil elbilens klimaregnskap være mye bedre enn bensinbilens, forteller Ellingsen.

LES OGSÅ: Hva koster det egentlig å kjøre elbil?

Elbilers drivverk har betraktelig høyere produksjonsutslipp enn vanlige bilers drivverk, og det skyldes hovedsakelig elbilbatteriet.

– Litiumbatterier er de vanligste å bruke i elbiler. Det finnes mer enn nok litium i verden.  Litium som brukes i elbilbatterier utvinnes på en forholdsvis miljøvennlig måte fra saltsjøer i Sør-Amerika. Litium blir ikke resirkulert, fordi det er billig å produsere, sier Ellingsen.

Nikkel og kobolt, som også benyttes i batterier, fører derimot til større utvinningsutslipp enn litium. Men utvinning av nikkel og kobolt er dyrt, derfor resirkuleres disse materialene.

– Kobolt utvinnes for det meste som et biprodukt fra kobbergruver i Kongo, og det fører til lokale utslipp der utvinningen finner sted, sier Ellingsen.

På veien er elbilen vinneren

Elbilproduksjon kan føre til høyere lokale utslipp, vanligvis toksisitetsutslipp, enn vanlig bilproduksjon, men ved resirkulering av kobolt kan dette tas igjen i neste generasjons batterier.

De høyere klimagassutslippene en elbil fører til i produksjonsfasen, tar man derimot igjen når bilen tas i bruk.

Livsløpsanalyser viser blant annet at en elektrisk Mercedes-Benz B-Klasse slipper ut 64 prosent mindre CO2 gjennom livsløpet, enn en bensindrevet Mercedes-Benz B 180, når elbilen kjøres på såkalt europeisk strømmiks, som blir produsert med olje, kull, naturgass, kjernekraft og fornybare ressurser.

Dersom en elbil kjøres på strøm fra vannkraft, fører det til et CO2-utslipp på kun 0,2 tonn i løpet av bilens livsløp. For en elbil som kjører på europeisk strømmiks, medfører det utslipp på 11,9 tonn CO2, mens en bensinbil beregnes å slippe ut mer enn dobbelt så mye CO2 i løpet av sin tid på veien, 24 tonn.

Elbilen er altså den klare vinneren, både med norsk og europeisk strømmiks.

– Produksjon av mer fornybar energi står dessuten høyt på dagsorden i EU, og alle de europeiske landene jobber for et skifte i produksjonen av energi. Det vil gjøre at elbiler på europeiske veier i fremtiden vil føre til enda færre utslipp enn i dag, sier Ellingsen.

Kort oppsummert:

  • En elbil gir færre klimagassutslipp enn en bensinbil, når man ser på regnskapet for hele bilens levetid
  • Dette gjelder både med norsk og europeisk strømmiks
  • Produksjon av elbilbatterier fører til høyere lokale utslipp der gruvedriften for utvinning av materialene til batteriet finner sted

Kommentarer

kommentarer

Tags:, , , , , ,

Kommentarer er låst