MENY
netteier

5. mars 2015 Kommentarer er skrudd av for Hvorfor kan jeg ikke bytte netteier? Views: 5930 Strømsparing, Vanlige spørsmål

Hvorfor kan jeg ikke bytte netteier?

Netteieren har ansvar for det fysiske strømnettet der du bor og sørger for at strømmen kommer frem til deg. Netteier har enerett innenfor sitt geografiske område, og du kan derfor ikke skifte til en annen netteier, med mindre du flytter til et annet område.

Netteier bestemmer nettleien du betaler, men myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt en grense for hvor mye inntekter selskapet kan ha.

Det finnes omtrent 150 netteiere i Norge, og alle har sine geografiske områder.

Hva er det jeg betaler for?

Nettleien skal dekke mest mulig av kostnadene ved å overføre strømmen gjennom nettet. Nettleiekostnadene består av to deler: et fastledd og en variabel del. Fastleddet skal dekke kostnader i forbindelse med måling av strømforbruk, avregning, fakturering og lignende. Den variable delen skal, som en slags transportkostnad, blant annet dekke kostnaden for strømmen som går tapt på veien fra kraftverket til boligen din.

Nettselskapet har dessuten kostnader med hensyn til vedlikehold, drift, beredskap, renter og administrasjon. I nettleien inngår også en innbetaling til Energifondet, som forvaltes av Enova. Husholdninger betaler 1 øre/kWh, og næringskunder betaler 800 kroner i året til Energifondet.

På toppen av nettleien kommer offentlige avgifter som forbruksavgift og MVA. Disse er ikke del av nettleien, men skal faktureres sammen med nettleien. Avgiftene er like for hele landet, med unntak av Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjerøy og Storfjord, som er fritatt for begge avgiftene. I tillegg er Troms og Nordland fritatt for MVA. Totalt sett utgjør offentlige avgifter omtrent halvparten av nettleien.

Hva er forbruksavgift?

Denne avgiften kalles også for «el-avgift». Forbruksavgiften vedtas av Stortinget i statsbudsjettet og er fastsatt til 16 øre/kWh for 2016.

Energifondet Enova

Midlene i Energifondet forvaltes av Enova og skal brukes til å støtte omlegging til miljøvennlig energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Husholdninger betaler 1 øre/kWh, og næringskunder betaler 800 kroner i året.

Kort oppsummert – nettleien består av:

  • Fastledd (kostnader for måling, avregning, vedlikehold og administrasjon m.m.): Fastsettes av netteieren din. Se hjemmesiden til din aktuelle netteier for mer informasjon.
  • Variabelt ledd («transportkostnad»): Fastsettes av netteieren din.
  • Forbruksavgift: 20 øre/kWh
  • Energifondet: 1 øre/kWh
  • MVA: 25 %

Kilder:

 

Kommentarer

kommentarer

Tags:, , , , ,

Kommentarer er låst